Adventní Bratislava

Adventní Bratislava – 1 denní poznávací zájezd za předvánoční atmosférou

Program zájezdu:

Odjezd z Brna ráno v 7,30 hod směr Lanžhot, Slovensko. Příjezd do Bratislavy v cca 10,00 hod, pěší prohlídka města s průvodcem, vánoční trhy na Hlavním a Františkánském náměstí s tradičními řemeslnými výrobky a gastronomickými stánky, odpoledne individuální volno k procházce nebo nákupům.

Odjezd do Brna v 18,00 hod, předpokládaný příjezd do Brna ve 20,00 hodin.


Cena při počtu 40 osob od: 460 Kč


Objednávejte na: +420 602 547 485


Cena zájezdu zahrnuje:

  • dopravu autokarem (WC, nápojový servis, DVD)
  • průvodcovské služby
  • mapa Bratislavy
  • zákonné pojištění CK proti úpadku dle zákona č. 159/1999 Sb.
  • zákonný poplatek do garančního fondu MMR
  • přistavení autobusu na domluvené místo

Cena zájezdu nezahrnuje:

  • vstupné
  • stravování
  • pojištění na léčebné výlohy (v případě zájmu je možné sjednat v CK)