Paříž a Versailles

Klasická Paříž a zámek Versailles – 5 denní poznávají zájezd

1. den

odjezd z Brna v odpoledních hodinách, cesta přes Prahu, Rozvadov, noční přejezd Německa, cestou bezpečnostní zastávky po 3–4 hodinách

2. den

příjezd do Paříže v ranních hodinách (autobus má povinnou pauzu 9 hodin), prohlídka památek města s průvodce metrem a pěšky – Eiffelova věž, Champs de Mars a Vojenská škola, Invalidovna – hrob Napoleona, Vítězný oblouk, bulvár Champse Elysée, most Alexandra III., náměstí Concorde s obeliskem, chrám La Madeleine, odjezd na ubytování, nocleh

3. den

po snídani odjezd na výlet do Versailles, prohlídka královského zámku Ludvíka XIV. a procházka světoznámými zahradami, odpoledne okružní jízda Paříží: zastávka v hypermoderní čtvrti La Défense, přejezd do Latinské čtvrti Lucemburský palác a zahrady, Univerzita Sorbonne, Panthéon, přejezd k budově Opery Charles Garnier, náměstí Vedôme se Slavkovským sloupem, navečer odjezd do čtvrti Montmartre, večerní pěší procházka – kabaret Moulin Rouge, Picassův ateliér Bateau Lavoir, Moulin de la Galette, náměstí malířů Place du Tertre, večer návrat do hotelu, nocleh

4. den

snídaně v hotelu, dopoledne pěší procházka historickou Paříží: ostrov Cité, katedrála Notre Dame, Justiční palác, kostel Sainte Chapelle, květinový trh, Latinská čtvrť, radnice, Forum – Les Halles, kostel St. Eustache, Palais Royal, odpoledne společná prohlídka muzea Louvre, navečer projížďka lodí po Seině, večer odjezd z Paříže, noční přejezd Německa se zastávkami do ČR

5. den

příjezd do Brna v odpoledních hodinách


Tento zájezd lze prodloužit o jedno ubytování

Cena při počtu 40 osob od: 6 900 Kč


Objednávejte na: +420 602 547 485


Cena zájezdu zahrnuje:

 • dopravu autokarem (WC, klimatizace, DVD, nápojový servis)
 • 2x ubytování v hotelu*** s vlastní koupelnou (umyvadlo, sprcha, WC)
 • 2x snídani
 • 2x pobytovou taxu
 • průvodcovské služby
 • mapky navštívených míst
 • zákonné pojištění CK proti úpadku dle zákona č. 159/1999 Sb.
 • zákonný poplatek do garančního fondu MMR
 • přistavení autobusu na domluvené místo

Cena zájezdu nezahrnuje:

 • vstupné
 • ostatní stravování
 • pojištění na léčebné výlohy a stornopoplatky (v případě zájmu je možné sjednat v CK)

 

U zájezdu je možné přiobjednat obědy nebo večeře.

Zájezd je možné obohatit o návštěvu zábavních parků pro mládež: technologický park La Vilette v Paříži, Disneyland u Paříže.