Paříž a zámky na Loiře

Paříž a zámky na Loiře – 6 denní poznávací zájezd

1. den

odjezd z Brna v odpoledních hodinách, trasa směr Praha, Rozvadov, noční průjezd Německa se zastávkami po 3 – 4 hodinách

2. den

příjezd do Paříže v ranních hodinách (autobus má povinnou pauzu 9 hodin), prohlídka památek města s průvodcem metrem a pěšky – Eiffelova věž, Champs de Mars a Vojenská škola, Invalidovna – hrob Napoleona, Vítězný oblouk, bulvár Champs Elysées, most Alexandra III., náměstí Concorde s obeliskem, chrám La Madeleine, odjezd na ubytování, nocleh

3. den

po snídani odjezd přes Orléans do údolí řeky Loiry, prohlídka soukromého zámku Villandry s nejkrásnější renesanční zahradou, návštěva jednoho z nejkrásnějších vodních zámků Chenonceaux, přejezd do Amboise, podvečerní procházka k zámečku Le Clos-Lucé, místa posledního pobytu Leonarda da Vinci, odjezd na ubytování, nocleh

4. den

po snídani odjezd k zámku Chaumont, příjezd do bývalého královského města Blois – prohlídka zámku několika králů i architektonických stylů, pokračování k nejrozsáhlejšímu renesančnímu zámku na Loiře Chambord, společná prohlídka, návrat zpět do Paříže, cestou možná návštěva zámku Fontainebleau, nocleh

5. den

snídaně, celodenní pobyt v Paříži: pěší procházka k ostrovu Cité, katedrála Notre Dame, Justiční palác, kostel Sainte Chapelle, květinový trh, Latinská čtvrť, radnice, Forum – Les Halles, kostel St. Eustache, Palais Royal, odpoledne společná prohlídka muzea Louvre, navečer projížďka lodí po Seině, večer odjezd z Paříže, noční přejezd Německa se zastávkami do ČR

6. den

příjezd do Brna v odpoledních hodinách


 Cena při počtu 40 osob od: 7 500 Kč


Objednávejte na: +420 602 547 485


Cena zájezdu zahrnuje:

 • dopravu autokarem (WC, klimatizace, DVD, nápojový servis)
 • 3x ubytování v hotelu*** s vlastní koupelnou (umyvadlo, sprcha, WC)
 • 3x snídani
 • 3x pobytovou taxu
 • průvodcovské služby
 • mapky navštívených míst
 • zákonné pojištění CK proti úpadku dle zákona č. 159/1999 Sb.
 • zákonný poplatek do garančního fondu MMR
 • přistavení autobusu na domluvené místo

Cena zájezdu nezahrnuje:

 • vstupné
 • ostatní stravování
 • pojištění na léčebné výlohy a stornopoplatky (v případě zájmu je možné sjednat v CK)

 

U zájezdu je možné přiobjednat obědy nebo večeře.

Zájezd je možné obohatit o návštěvu zábavních parků pro mládež: technologický park La Vilette v Paříži, Disneyland u Paříže, France Miniature v údolí řeky Loiry.