Paříž – Normandie

Paříž a Normandie – 6 denní poznávací zájezd

1. den

odjezd z Brna v odpoledních hodinách trasa směr Praha, Rozvadov, noční přejezd Německa se zastávkami po 3 – 4 hodinách

2. den

ráno příjezd do Paříže – pěší prohlídka Paříže, návštěva nejznámějších památek – La Tour Eiffel, Arc de Triomphe, bulvár Champs Elysées, Trocadéro, Invalidovna, návštěva muzea Louvre, navečer odjezd do Rouenu na ubytování, nocleh

3. den

snídaně, prohlídka hlavního města Normandie Rouenu, starobylého města s hrázděnými domy a náměstím, kde byla r. 1431 upálena Johanka z Arku, , prohlídka jedinečné katedrály Notre Dame známé z Monetových obrazů, fakultativní návštěva skvělého muzea Musée des Beaux-Arts (Caravaggio, Rubens, Monet), pokračování kolem přístavu Le Havre přes moderní most nad ústím Seiny do Atlantiku Pont de Normandie do městečka malířů Honfleur, následně do oblasti Arromanches, známé vyloděním spojeneckých vojsk v „den D“ 6.6. 1944, prohlídka interaktivního muzea a umělého přístavu, odjezd na ubytování, nocleh

4. den

snídaně, odjezd do oblasti vylodění a prohlídka pláží Omaha a Utah, návštěva známého amerického hřbitova v Colleville sur Mer a prohlídka skalního mysu Point du Hoc, místa vylodění rangerů, pokračování k perle v moři – ke kláštěru Mont St. Michel, prohlídka nádherné gotické stavby z 11. století na skalním ostrově, fakultativní oběd v podobě párků u autobusu, navečer odjezd na ubytování, nocleh

5. den

snídaně, odjezd do Paříže na celodenní prohlídku, návštěva nejznámějších památek – čtvrť Montmartre, bazilika Sacre Coeur, ostrov Cité, katedrála Notre Dame, Latinská čtvrť, Opera Charles Garnier, fakultativní návštěva muzea parfémů, navečer rozloučení s Paříží a plavba lodí po Seině, odjezd do ČR, noční přejezd Německa

6. den

příjezd do Brna v odpoledních hodinách

 


Cena při počtu 40 osob od: 7 200 Kč


Objednávejte na: +420 602 547 485


Cena zájezdu zahrnuje:

 • dopravu autokarem (WC, klimatizace, DVD, nápojový servis)
 • 3x ubytování v hotelu*** s vlastní koupelnou (umyvadlo, sprcha, WC)
 • 3x snídani
 • 3x pobytovou taxu
 • průvodcovské služby
 • mapky navštívených míst
 • zákonné pojištění CK proti úpadku dle zákona č. 159/1999 Sb.
 • zákonný poplatek do garančního fondu MMR
 • přistavení autobusu na domluvené místo

Cena zájezdu nezahrnuje:

 • vstupné
 • ostatní stravování
 • pojištění na léčebné výlohy a stornopoplatky (v případě zájmu je možné sjednat v CK)

U zájezdu je možné přiobjednat obědy nebo večeře.

Zájezd je možné obohatit o návštěvu zábavních parků pro mládež: technologický park La Vilette v Paříži, Disneyland u Paříže.