Anglie – Velký okruh Skotskem a ostrov Skye, Londýn

Anglie – Velký okruh Skotskem a ostrov Skye – 10 denní poznávací zájezd

1. den

odjezd odpoledne z Brna přes Německo do Holandska, cestou zastávky po 3-4 hodinách na občerstvení a WC

2. den

ráno příjezd do hlavního města Holandska Amsterdamu, pěší prohlídka historického centra: hlavní náměstí DamKrálovským palácem a kostelem, budova radnice s ukázkou působení moře na Holandsko, starobylý Dvůr bekyní – jeptišek, slavný květinový trh, romantická zákoutí čtvrti Jordaan a kanály lemované měšťanskými domy. Odpoledne možnost návštěvy muzeí: Rijksmuzeum se slavným obrazem Noční hlídka od Rembrandta, muzeum Vincenta Van Gogha, muzeum voskových figurín Madame Tussaud, projížďka lodí po kanálech Amsterdamu – grachtech, večer odjezd trajektem z přístavu Ijmujden do Newcastlu (doba plavby 15 hod)

3. den

přejezd z Newcastlu do Edinburghu, po cestě návštěva ruin opatství Melrose Abbey, pěší výlet na vrchol Arthur‘ Seat, odkud je nádherný výhled na celé město (Calton Hill, Edinburgh Castle), večer příjezd na ubytování, nocleh

4. den

prohlídka Edinburgu, Holyrood parku, procházka kolem královského sídla Marie Stuartovny a dnešního sídla Alžběty II., skotský parlament, prohlídka nejstarší části města Royal Mile a Edinburgh Castle, sídla skotských králů z 11. století a prohlídka královské jachty v přístavu města The Royal Yacht Britannia, odjezd na ubytování

5. den

výlet do univerzitního města St. Andrew’s (místo studií prince Williama), procházka po pláži s výhledem na torzo rozsáhlé středověké katedrály se hřbitovem, prohlídka zříceniny hradu na pobřeží z počátku 13. století, procházka po golfových hřištích, výstup na rozhlednu Wallace Monument s výhledem na historické město Stirling, zastávka u světového originálu otáčecího lodního výtahu Falkirk Wheel, odjezd na ubytování

6. den

výlet do skotských hor Highlands a k jezeru Loch Ness, průjezd přes jedno z nejkrásnějších údolí Glencoe do podhorského městečka Fort William s výhledem na nejvyšší horu Velké Británie Ben Nevis, přejezd do městečka Fort Augustus, prohlídka soustavy zdymadel na Kaledonském kanálu spojujícím východní a západní břeh Skotska, projížďka po jezeře Loch Ness s legendární vodní příšerou Nessie, odjezd na ubytování v městečku Inverness

7. den

celodenní výlet na nádherný ostrov Skye, největší ostrov ze soustroví Velkých Hebrid: zastávka u romantického hradu Eilean Donan Castle, přejezd po mostě Skye Bridge z roku 1995, návštěva hradu Dunvegan Castle, vyjížďka lodí kolem pobřeží ke kolonii tuleňů, popř. návštěva městečka Kilmuir a návštěva skanzenu, návrat na ubytování

8. den

návštěva posvátné kaple Rosslyn Chapel, která podle legendy ukrývá svatý grál, zastávka u Hadriánova valu, dřívější 117km dlouho obranou hranici Skotska z roku 120, příjezd na ubytování v severní Anglii

9. den

odjezd do Londýna, prohlídka Greenwich – nultého poledníku a observatoře, plavba vyhlídkovou lodí po řece Temži kolem Tower Bridge a Tower of London, pěší pokračování do centra metropole a prohlídka Westminster Abbey, Houses of Parliament, Big Ben, Downing street, Trafalgar square, návštěva National Gallery, procházka přes Picadilly Circus, Leicester Square, Soho, China town, Covent garden, přejezd londýnským metrem k autobusu, večer odjezd do ČR, noční přejezd přes kanál La Manche, Francii a Německo

10. den

příjezd ke škole v odpoledních hodinách


Cena při počtu 40 osob od: 14 500 Kč


Objednávejte na: +420 602 547 485


Cena zájezdu zahrnuje:

  • dopravu luxusním autokarem (WC, klimatizace, DVD, nápojový servis)
  • ubytování v mládežnických ubytovnách (vícelůžkové pokoje) se snídaní
  • pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb.
  • průvodce po celou dobu pobytu
  • informační materiály, mapky navštívených míst
  • přistavení autobusu k Vaší škole