Adventní Salzburg

Adventní Salzburg – 1 denní poznávací zájezd za předvánoční atmosférou

Pojeďte s námi do Salzburgu, kde na Vás bude čekat vánoční atmosféra Mozartova města, středověké uličky a malebná náměstí s výhledem na pevnost Hohensalzburg.

Ochutnejte vánoční punč a pravé Mozartovy kuličky.

Program zájezdu:

Odjezd v 5 hodin z Brna, cesta přes Mikulov – Linz – Salzburg,
příjezd v cca 10,30 – 11 hodin do Salzburgu – jednoho z nejkrásnějších měst světa.

Procházka s průvodcem historickým centrem města po významných památkách: velkolepý Dóm, Peterskirche s krásným hřbitůvkem, Arcibiskupská rezidence, Rezidenční náměstí s Neptunovovou kašnou a vánočními trhy, středověká ulička Getraidegasse s Mozartovým rodným domem, na jehož počest je zde každoročně pořádán hudební festival, Radnice, kouzelné pasáže vedoucí na náměstí před Kollegienkirche s kulinářskými trhy. Užijeme si vyhlídky na Mönchsberg a Festungsberg, na kterém se nachází největší zachovalý hradní komplex ve střední Evropě. Na pevnost Hohensalzburg se dostaneme lanovkou. V romantických kulisách středověké pevnosti vysoko nad Salcburkem na nás čeká mnoho stánků s výrobky domácích uměleckých řemesel a různorodý kulturní program.

Podvečer nabízí individuální volno k ochutnávkám nebo nákupům na slavných adventních trzích, součástí těchto trhů je i bohatý hudební program.

Odjezd v 18-19 hodin ze Salzburgu do ČR, návrat do Brna o půlnoci.


Cena při počtu 40 osob od: 980,- Kč


Objednávejte na: +420 602 547 485


Cena zájezdu zahrnuje:

  • dopravu autobusem (WC, nápojový servis, DVD s filmy o Vídni)
  • průvodcovské služby
  • mapa Salzburgu
  • zákonné pojištění CK proti úpadku dle zákona č. 159/1999 Sb.
  • zákonný poplatek do garančního fondu MMR
  • přistavení autobusu na domluvené místo

Cena zájezdu nezahrnuje:

  • vstupné
  • stravování
  • pojištění na léčebné výlohy (v případě zájmu je možné sjednat v CK)