Benátky, Terst a zámek Miramare

Kouzelné Benátky, Terst a zámek Miramare – 4 denní poznávací zájezd

1. den

odjezd z Brna v ranních hodinách přes Vídeň, Rakousko do Itálie, navečer ubytování v hotelu v přímořském letovisku Lido di Jesolo, nocleh 

2. den

snídaně, plavba lodí z přístavu Punta Sabbioni do Benátek, celodenní pobyt v kouzelném městě na laguně, pěší procházka po nábřeží kolem Mostu vzdechů, spojující Dóžecí palác s vězením, prohlídka jednoho z nejkrásnějších náměstí Piazza San Marco s bazilikou sv. Marka, Dóžecím palácem, zvonicí, hodinovou věží, plavba vaporettem po hlavní benátské tepně Canale Grande kolem nádherných paláců k nádraží Santa Luccia, odtud zpět na San Marco křivolakými uličkami přes kanály a půvabná náměstí s četnými kostely, procházka přes slavný most Ponte Rialto, navečer návrat lodí na Punta Sabbioni, autobusem do hotelu, nocleh

3. den

snídaně, odjezd do přístavního města Terst, procházka přes Piazza del Unitá na proslulé terstské tržiště, vysoko nad městem se vypíná mohutný středověký hrad – Castello di San Giusto, odkud je úchvatný výhled na celé město, pokračování k malebnému zámku na útesu Miramare, který je spojen s osobou rakouského arcivévody a mexického císaře Maxmiliána, mladšího bratra rakouského císaře Františka Josefa I., často sem jezdívala i císařovna Sisi, navečer odjezd do ČR, noční přejezd Itálie a Rakouska s přestávkami

4. den

návrat do Brna v ranních hodinách


Cena při počtu 40 osob od:  5 200 Kč


Objednávejte na: +420 602 547 485


Cena zájezdu zahrnuje:

 • dopravu autokarem (WC, klimatizace, DVD, nápojový servis)
 • 2x ubytování v hotelu s vlastní koupelnou (umyvadlo, sprcha, WC)
 • 2x snídani
 • 2x pobytovou taxu
 • průvodcovské služby
 • mapky navštívených míst
 • zákonné pojištění CK proti úpadku dle zákona č. 159/1999 Sb.
 • zákonný poplatek do garančního fondu MMR
 • přistavení autobusu na domluvené místo
Cena zájezdu nezahrnuje:
 • vstupné
 • ostatní stravování
 • pojištění na léčebné výlohy a stornopoplatky (v případě zájmu je možné sjednat v CK)