BENELUX: Lucembursko, Belgie, Holadsko

Tradiční Benelux (Belgie, Holandsko, Lucembursko): 6 denní poznávací zájezd

1. den

odjezd v odpoledních hodinách z Brna směr Praha, Rozvadov, noční přejezd Německa s přestávkami po 3 – 4 hodinách

2. den

ráno příjezd do Lucemburku, krátká prohlídka historického centra: velkovévodský palác, katedrála Panny Marie s náhrobkem českého krále Jana Lucemburského, projížďka kolem budovy administrativy Evropského parlamentu, pokračování do hlavního města Belgie Bruselu (autobus má povinnou 9 hod. pauzu), celodenní prohlídka města: hlavní náměstí Grande Place s nádhernou gotickou radnicí s věží, paláci a výstavnými cechovními domy, fontánka s čůrajícím chlapečkem zvaným Manneken Pis, symbol města. Prohlídka parku Mini-Europe, kde lze obdivovat miniatury významných staveb z celé Evropy, v sousedství se nachází Atomium, postavené u příležitosti Světové výstavy Expo 58, možnost návštěvy Aquaparku, odjezd na ubytování, nocleh

3. den

snídaně, odjezd do nejkrásnějšího městečka Bruggy, nazývaného Benátkami severu, procházka kolem kanálů, domků krajkářek a prohlídka náměstí Grote Markt s nejkrásnější městskou věží v Belgii, odjezd do Holandska, zastávka v Kinderdijk u Rotterdamu, prohlídka areálu 19 větrných mlýnů (UNESCO), pokračování přes největší evropský přístav Rotterdam (krátká zastávka) do městečka Delfty – sídlo známého modrobílého porcelánu, ubytování v hotelu u Amsterdamu, nocleh

4. den

snídaně, odjezd na výlet do typické holandské provincie Severní Holandsko, návštěva tradičního sýrového trhu v Alkmaaru, exkurze do výrobny sýrů, ochutnávka, možnost nákupu holandských sýrů, odpoledne pokračování do starobylé rybářské vesničky Volendam na břehu jezera IJsselmeer, průjezd kolem poldrů a starých mlýnů do skanzenu a muzea tradičních holandských řemesel v Zaanse Schanse – výroba dřeváků, sýrů, hořčice, návrat do hotelu, nocleh

5. den

snídaně v hotelu, celodenní prohlídka hlavního města Holandska Amsterdam, bezpochyby jedno z nejkouzelnějších měst na světě. Prohlídka historického centra – náměstí Dam s Královským palácem a kostelem, budova radnice s ukázkou působení moře na Holandsko, starobylý Dvůr bekyní – jeptišek, slavný květinový trh, romantická zákoutí čtvrti Jordaan a kanály lemované měšťanskými domy. Odpoledne možnost návštěvy muzeí: Rijksmuzeum se slavným obrazem Noční hlídka od Rembrandta, muzeum Van Gogha, zde je 200 jeho obrazů, muzeum voskových figurín Madame Tussaud, večer projížďka lodí po kanálech Amsterdamu, ve večerních hodinách odjezd do ČR, noční přejezd přes Německo se zastávkami

6. den

příjezd do Brna v odpoledních hodinách


Cena při počtu 40 osob od: 7 900 Kč


Objednávejte na: +420 602 547 485


Cena zájezdu zahrnuje:

 • dopravu autokarem (WC, klimatizace, DVD, nápojový servis)
 • 3x ubytování v hotelu s vlastní koupelnou (umyvadlo, sprcha, WC)
 • 3x snídani
 • 3x pobytovou taxu
 • průvodcovské služby
 • mapky navštívených míst
 • zákonné pojištění CK proti úpadku dle zákona č. 159/1999 Sb.
 • zákonný poplatek do garančního fondu MMR
 • přistavení autobusu na domluvené místo
Cena zájezdu nezahrnuje:
 • vstupné
 • ostatní stravování
 • pojištění na léčebné výlohy a stornopoplatky (v případě zájmu je možné sjednat v CK)