Kampánie – Neapol, Pompeje, Capri

Kampánie (Neapol, Pompeje, Capri) – 6 denní poznávací zájezd

1. den

odjezd z Brna v odpoledních hodinách, cesta přes Vídeň, noční přejezd Rakouska do Itálie, bezpečnostní zastávky po 3 – 4 hod. na občerstvení a WC

2. den

ráno příjezd na předměstí Říma, pokračování metrem do centra města, pěší prohlídka antického Říma – Circus Maximus, Forum Boarium, Kapitol, fakultativní návštěva Kapitolských muzeí, Benátské náměstí, návštěva památek: Colosseum, Forum Romanum, Palatin, návrat metrem k autobusu a odjezd na ubytování, večeře, nocleh

3. den

snídaně, odjezd do kraje Kampánie, návštěva dvou významných míst zničených při erupci sopky Vesuv: Herculaneum, prohlídka vykopávek domů římských patricijů a Pompeje, návštěva archeologického areálu antického města, navečer ubytování v hotelu u Neapole, večeře, nocleh

4. den

celodenní výlet lodí na ostrov Capri, nejnavštěvovanější ostrov Tyrhénského moře, kdysi sídlo císařů Augusta a Tiberia. Prohlídka města Capri, procházka malebnými uličkami s nádherným výhledem na moře a na skalní útvary Arco Naturale, je možná procházka k rozvalinám vily císaře Tiberia, navečer návrat do hotelu u Říma, večeře, nocleh

5. den

snídaně, přejezd metrem do Vatikánu, prohlídka baziliky sv. Petra, fakultativní návštěva Vatikánských muzeí se Sixtinskou kaplí, prohlídka Andělského hradu, procházka přes Piazza Navona, Pantheon, fontána di Trevi, Španělské schody, odjezd metrem k autobusu, noční přejezd Itálie a Rakouska

6. den

příjezd do Brna v odpoledních hodinách


Cena při počtu 40 osob od: 8 550 Kč


Objednávejte na: +420 602 547 485


Cena zájezdu zahrnuje:

 • dopravu autokarem (WC, klimatizace, DVD, nápojový servis)
 • 3x ubytování v hotelu*** s vlastní koupelnou (umyvadlo, sprcha, WC)
 • 3x polopenzi
 • 3x pobytovou taxu
 • průvodcovské služby
 • mapky navštívených míst
 • zákonné pojištění CK proti úpadku dle zákona č. 159/1999 Sb.
 • zákonný poplatek do garančního fondu MMR
 • přistavení autobusu na domluvené místo

Cena zájezdu nezahrnuje:

 • vstupné
 • ostatní stravování
 • pojištění na léčebné výlohy a stornopoplatky (v případě zájmu je možné sjednat v CK)