Antická Itálie – Řím, Vatikán, Pompeje

Poznávací okruh po antických a barokních památkách - 7 denní poznávací zájezd

1.den

večer odjezd z Brna, noční přejezd Rakouska do Itálie, cestou bezpečnostní a hygienické zastávky po 3-4 hodinách

2.den

ráno příjezd do Verony, prohlídka historického centra města: římský Amfiteátr – dnes Opera di Verona, náměstí Piazza delle Erbe v místě bývalého římského fóra, městský palác ze 13. století Palazzo della Ragione s věží Torre dei Lamberti (98 m), průjezd krajem Emilia Romagna a Toskánskem na ubytování, večeře, nocleh

3.den

snídaně, odjezd do Tivoli, oblíbeného letoviska starých Římanů a prohlídka pozůstatků velkolepé císařské rezidence Hadriánova vila, pokračování do Kampánie na prohlídku areálu v Ercolaneu, antického města zničeného r. 79 při erupci sopky Vesuv, odjezd na ubytování, večeře, nocleh

4.den

snídaně, odjezd na prohlídku jedinečného areálu Paestum se 3 chrámy v dórském stylu z let 550-450 př.n.l, pokračování do Pompejí, prohlídka vykopávek antického města zničeného v r. 79 při erupci sopky Vesuv, odjezd na ubytování, večeře, nocleh

5.den

snídaně, pěší prohlídka antického ŘímaCircus Maximus, Forum Boarium, Kapitol, fakultativní návštěva Kapitolských muzeí, Benátské náměstí, císařská Fóra, Koloseum, Forum Romanum, Palatin, návrat na ubytování, večeře, nocleh

6.den

snídaně, celodenní pěší prohlídka památek Říma: Fontana di Trevi, Španělské schody, fakultativní návštěva památníku císaře Augusta – Ara Pacis, Pantheon, Piazza Navona, fakultativní návštěva Andělský hrad, pokračování do Vatikánu, prohlídka náměstí a baziliky sv. Petra, večer návrat k autobusu, odjezd do ČR, noční přejezd Itálie a Rakouska

7.den

příjezd do Brna cca v odpoledních hodinách

 


Cena při počtu 40 osob od: 9 490 Kč


Objednávejte na: +420 602 547 485


Cena zájezdu zahrnuje:

 • dopravu autokarem (WC, klimatizace, DVD, nápojový servis) vč. parkovného a vjezdů do měst
 • 4x ubytování v hotelu*** s vlastní koupelnou (umyvadlo, sprcha, WC)
 • 4x polopenzi
 • 4x pobytovou taxu
 • průvodcovské služby
 • mapky navštívených míst
 • zákonné pojištění CK proti úpadku dle zákona č. 159/1999 Sb.
 • zákonný poplatek do garančního fondu MMR
 • přistavení autobusu na domluvené místo

Cena zájezdu nezahrnuje:

 • vstupné a jízdné v Římě
 • ostatní stravování
 • pojištění na léčebné výlohy a stornopoplatky (v případě zájmu je možné sjednat v CK)