Řím, Vatikán, Pompeje – antické a barokní památky

Řím, Vatikán, Pompeje – 6 denní poznávací zájezd

1.den

odjezd z Brna v odpoledních hodinách, noční přejezd Rakouska do Itálie, cestou zastávky po 3–4 hodinách na občerstvení a WC

2.den

ráno příjezd do Říma, pokračování metrem do centra města, pěší prohlídka antického Říma s průvodcem – Circus Maximus, Palatin, Forum Romanum, Koloseum, Kapitol, návštěva Kapitolských muzeí, Benátské náměstí, návrat metrem k autobusu a odjezd na ubytování do hotelu v hotelu, večeře, nocleh

3.den

snídaně, výlet autobusem do oblíbeného letoviska starých Římanů města Tivoli – prohlídka pozůstatků Hadriánovy vily, pokračování do místa bývalého římského přístavu Ostia – prohlídka vykopávek a muzea, procházka kolem moře, návrat autobusem do hotelu, večeře

4.den

snídaně, převzetí balíčků na cestu, odjezd do kraje Kampánie, návštěva dvou významných míst zničených při erupci sopky Vesuv: Herculaneum, prohlídka vykopávek domů římských patricijů a Pompeje, návštěva archeologického areálu antického města, navečer odjezd busem zpět, nocleh

5.den

snídaně, odjezd metrem do centra Říma, návštěva Vatikánu, prohlídka baziliky sv. Petra, fakultativní návštěva Vatikánských muzeí se Sixtinskou kaplí, pěšky přes Andělský hrad, Piazza Navona, Pantheon, fontána di Trevi, Španělské schody, navečer odjezd metrem k autobusu a odjezd do ČR, noční přejezd Itálie a Rakouska

6.den

příjezd do Brna v odpoledních cca v 15 hod.


Cena při počtu 40 osob od: 7 300 Kč


Objednávejte na: +420 602 547 485


Cena zájezdu zahrnuje:

  • dopravu luxusním autokarem (WC, klimatizace, DVD, nápojový servis)
  • ubytování v hotelu s koupelnou (umyvadlo, sprcha, WC)
  • polopenze v hotelu (snídaně, večeře)
  • pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb.
  • průvodce po celou dobu pobytu
  • informační materiály, mapky navštívených míst
  • přistavení autobusu na domluvené místo (škola, atd.)