Salzburg a okolí

Malý okruh okolí Salzburgu - Hellbrunn, Solné doly, Linz, Melk – 3 denní poznávací zájezd

1. den

odjezd v ranních hodinách z Brna, pokračování po trase Znojmo – St. Pölten do Mauthausenu, návštěva bývalého koncentračního tábora 2. sv. války, pokračování do Lince – návštěva interaktivního technického muzea Nový pohled člověka na svět Ars Electronica, pokračování do Salcburku, večerní prohlídka města, odjezd na ubytování, nocleh

 

2. den

snídaně, odjezd k zámku Hellbrunn, renesanční sídlo arcibiskupa Markuse Sittikuse s jedinečnou zámeckou zahradou s různými vodními hrátkami a překvapeními, pokračování na návštěvu solných dolů Salzwelt v Bad Dürnberg, ukázka dobývání soli a historie Salcburské země – každý dostane bílý hornický overal, nasedne na důlní vláček, který skupinu zaveze do dolu, dále se prochází štolami až do Německa a skluzavkami se sjede do další štoly, cestou
je výklad místního průvodce o dobývání bílého zlata, návrat na ubytování, nocleh

 

3. den

snídaně, dopolední pěší prohlídka historického centra města Salzburg – pevnost Hohensalzburg tyčící se nad městem, náměstí Rezidenzplatz s krásnou barokní kašnou, Arcibuskupský palác, Dóm, nejznámější ulice města Getreidegasse (Obilná ulička) s cechovními štíty, Kapitelplatz, Getreidegasse, rodný dům W. A. Mozarta, opatství sv. Petra (možnost prohlédnout si chrám, katakomby a hřbitov), Festpielhaus, odpoledne odjezd směr St. Pölten do údolí Wachau a návštěva benediktinského opatství v Melku, tyčící se na skále nad řekou Dunaj (údolí Wachau a opatství je na seznamu památek UNESCO), v interiéru je nejzajímavější knihovna,
příjezd do Brna ve večerních hodinách

 

Pozn.: Je možné v rámci druhého dne místo zámku Hellbrunn navštívit Národní park Berchtesgaden v Německu, vyjet speciálním autobusem do míst 2. sv. války a do sídla Adolfa Hitlera – „Orlí hnízdo“, procházka po vrcholu Kehlstein, odkud je krásný výhled na Salcburk a okolní Alpy, odpoledne přejezd k jezeru Königssee, plavba lodí po jezeře s nádhernými výhledy na vrcholy Berchtesgadenských Alp

 


Cena na osobu při počtu 40 osob od: 4 490 Kč


Objednávejte na: +420 602 547 485


Cena zájezdu zahrnuje:

 • dopravu autokarem (WC, klimatizace, DVD, nápojový servis)
 • 2x ubytování v hotelu*** s vlastní koupelnou (umyvadlo, sprcha, WC)
 • 2x snídani
 • 2x pobytovou taxu
 • průvodcovské služby
 • mapky navštívených míst
 • zákonné pojištění CK proti úpadku dle zákona č. 159/1999 Sb.
 • zákonný poplatek do garančního fondu MMR
 • přistavení autobusu na domluvené místo

Cena zájezdu nezahrnuje:

 • vstupné a jízdné
 • ostatní stravování
 • pojištění na léčebné výlohy a stornopoplatky (v případě zájmu je možné sjednat v CK)