Salzburg a solné doly

Salzburg a solné doly – 3 denní poznávací zájezd

1. den

odjezd v ranních hodinách z Brna přes Mikulov do Salcburku, pěší prohlídka Starého města, které je ojedinělým barokním souborem a od r. 1997 je zapsané do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, prohlídka Salcburského dómu, Rezidenčního náměstí s arcibiskupským palácem, Mozartovo náměstí, nejznámější ulice města Getreidegasse (Obilná ulička) s cechovními štíty, rodný dům Wolfganga Amadea Mozarta, procházka kouzelnými pasážemi na místní trh a k originální prodejně Mozartových čokoládových kuliček, výjezd pozemní lanovkou k dominantě města středověké pevnosti Hohensalzburg, vybudovaná r. 1077, a odkud je nádherný výhled na celé město a na řeku Salzach, ubytování v hotelu v Salcburku, nocleh

2. den

po snídani odjezd do Národního parku Berchtesgaden v Německu, výjezd speciálním autobusem do míst 2. sv. války a do sídla Adolfa Hitlera – „Orlí hnízdo“, k samotné stavbě se dostaneme 118 m dlouhou chodbou a výtahem zabudovaným do skály, projdeme se po vrcholu Kehlstein, odkud je krásný výhled na Salcburk a okolní Alpy, odpoledne přejedeme k jezeru Königssee a vydáme se lodí po jezeře, kde jsou nádherné výhledy na vrcholy Berchtesgadenských Alp, navečer návštěva solných dolů v Hallein, kde se seznámíme s historií dobývání soli v Solné komoře, nocleh v hotelu v Salcburku

3. den

snídaně, odjezd na prohlídku letohrádku Hellbrunn, honosnou arcibiskupskou rezidenci z r. 1612, kde jdou 400 let „Vodní hrátky“ světově proslulou kratochvílí a atrakcí, pokračování k malebnému jezeru Solné komory Wolfgangsee, krátce zastavíme a projdeme se po promenádě rodného městečka W. A. Mozarta St. Gilgen, zastávka ve slavném lázeňském městě Bad Ischl, kam kdysi jezdívala císařská rodina Františka Josefa I. a Sisi, navečer odjezd do ČR, návrat do Brna ve večerních hodinách


Cena na osobu při počtu 40 osob od: 3 900 Kč


Objednávejte na: +420 602 547 485


Cena zájezdu zahrnuje:

  • dopravu luxusním autokarem (WC, klimatizace, DVD, nápojový servis)
  • ubytování v hotelech *** se soc. zařízením na pokoji
  • snídaně
  • pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb.
  • průvodcovské služby
  • informační materiály, mapky navštívených míst
  • přistavení autobusu na domluvené místo (škola, atd.)