Švýcarsko – Alpský okruh

Švýcarsko – Alpský okruh – 5 denní poznávací zájezd

1. den

odjezd v ranních hodinách z Brna, přejezd přes Rakousko, bezpečnostní zastávky po 3 – 4 hod. na občerstvení a WC, navečer příjezd do Schaffhausenu, prohlídka úchvatných vodopádů na řece Rýn, pokračování do Lucernu, ubytování v mládežnické ubytovně, nocleh

2. den

snídaně, návštěva kouzelného města Luzern, prohlídka starého města s cechovními domy, procházka po slavném krytém mostě ze 14. stol. Kappellsbrücke, pokračování přes Interlaken kolem nádherného jezera Thunersee do Grindelwaldu (1034m.n.m.), procházka pod velikány Eiger, Mönch a Jungfrau, ubytování v mládežnické ubytovně, nocleh

3. den

snídaně, odjezd do městečka Broc – exkurze ve výrobně čokolády, pokračování do Ženevy podél břehu Ženevského jezera, prohlídka města a čtvrtí mezinárodních institucí (sídlo OSN, Mezinárodní Červený kříž, Mezinárodní organizace práce a další), pokračování do Lausanne, prohlídka Olympijského muzea, nocleh

4. den

snídaně, odjezd kolem Ženevského jezera údolím řeky Rhony do městečka Täsch, odtud vláčkem do Zermattu, výlet lanovkou k Schwarzsee pod slavnou horu Matterhorn (4478 m n.m.) nebo možnost výletu na protější horu Gornergrat zubačkou a procházka zpět do údolí kolem jezer a s výhledem na Matterhorn, večerní odjezd z Zermattu, noční přejezd přes Rakousko do ČR

5. den

příjezd do Brna v dopoledních hodinách


Tento zájezd je možné prodloužit o 1 den a doplnit o večeře.

Cena při počtu 40 osob od: 7 250 Kč


Objednávejte na: +420 602 547 485


Cena zájezdu zahrnuje:

 • dopravu autokarem (WC, klimatizace, DVD, nápojový servis)
 • 3x ubytování v hotelu*** s vlastní koupelnou (umyvadlo, sprcha, WC)
 • 3x snídani
 • 3x pobytovou taxu
 • průvodcovské služby
 • mapky navštívených míst
 • zákonné pojištění CK proti úpadku dle zákona č. 159/1999 Sb.
 • zákonný poplatek do garančního fondu MMR
 • přistavení autobusu na domluvené místo

Cena zájezdu nezahrnuje:

 • vstupné
 • ostatní stravování
 • pojištění na léčebné výlohy a stornopoplatky (v případě zájmu je možné sjednat v CK)